e-Северозапад

Торлашки напеви
БИО-БИБЛИОГРАФИЯ

Обяснителни бележки 

Представени са публикации за формацията в книги и български периодични издания, издирени по библиографски път  в краеведските картотеки и бази данни  на РБ „Гео Милев“ гр. Монтана

Библиографският указател обхваща 107 заглавни единици, подредени хронологично, а в рамките на отделна година - азбучно. Издирените материали са прегледани „de visu”.

Прочети още...