e-Северозапад

Начало

ПРОЕКТ
ПОРТАЛ И ЧИТАТЕЛСКА ЗОНА „е-СЕВЕРОЗАПАД“


      Приоритет за Регионална библиотека „Гео Милев“ e да продължи да се развива като разпознаваемо и желано място за предоставяне на висококачествени услуги и програми за гражданите. Идеята за създаване и реализиране на проект „Портал и читателска зона „е-Северозапад“ е чрез създаване на гъвкави физически пространства и съчетаване на традиционната и виртуалната библиотека да се предоставя общодостъпна дигитална информация, в съответствие с променените условия на физическото и виртуалното пространство.

      Основната цел на проекта е създаване на дигитална краеведска база данни, която да предоставя по иновативен начин информация за популяризиране на културното наследство на регион Монтана. 

      Информацията е групирана в няколко основни раздела:

- Област Монтана
- Селища
- Природа и екология
- История
- Бит и култура
- Личности
- Местен печат

     За отделните теми, в различна степен са обхванати населените места в 11-те общини на област Монтана: Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамянов, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово. По предварителен график са издирени и заснети исторически места, военни паметници, археологически обекти и архитектурни комплекси. Със съдействието на читалищните библиотеки е събрана информация за автентични фолклорни празници и обичаи, музикални формации, фестивали и етнографски особености по места. Систематизирана е библиографска и фактографска информация за известни личности от региона- писатели, художници, певци и композитори. Създаден е библиографски указател „Фолклорна формация „Торлашки напеви“. Сканирани са ръкописи на поселищни проучвания и периодични издания, издавани в миналото.

      За  осигуряването на  равен достъп до информация за всички граждани е обособена и читателска зона в зала „Фоайе“ на библиотеката,  където потребителите без достъп до Интернет могат да използват наличното дигитално съдържание.

        Резултатите от извършените дейности са:

- Създадена е дигитална краеведска база данни за исторически паметници, природни и архитектурни забележителности, култура и фолклорно наследство, библиографска и фактографска информация за известни личности от региона.
 
- Осигурен е виртуален достъп до автентичното културно наследство, прекрасните природни забележителности и богатото историческо минало на региона.

- Надграден е капацитета на справочно-информационните услуги и са привлечени нови потребители в Регионалната библиотека и читалищните библиотеки в областта.

     Създаденият информационен масив ще продължи да се допълва и обогатява с новооткрита или периодично обработена информация.

Този проект е реализиран с подкрепата на Министерство на културата по  Правилата за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет, в изпълнение на договор РД11-06-357/13.10.2020 г. с Министерство на културата.